Inspecţia Judiciară
Pagina principală | Contact | Hartă siteeXTReMe Tracker

ANUNŢ - Suspendare activitate cu publicul

Pe durata stării de alertă declarate pe teritoriul României corespondența adresată Inspecției Judiciare va fi transmisă, de regulă, prin mijloace de comunicare electronică (registratura@inspectiajudiciara.ro) sau servicii poştale.

Solicitările adresate Inspecției Judiciare pot fi depuse şi personal în fiecare zi de luni, între orele 10 și 14, cu respectarea măsurilor de prevenție împotriva răspândirii COVID-19.

În aceeași perioadă, comunicarea actelor procedurale se va realiza în toate cazurile în care este posibil prin intermediul poștei electronice.


Actualizare date de contact

Începând cu 1 ianuarie 2019 ne puteți contacta folosind adresa de e-mail: registratura@inspectiajudiciara.ro .
După această dată adresa de e-mail: inspectie@csm1909.ro nu va mai fi funcţională.
 

Protecția datelor cu caracter personal

Contact responsabil cu protecția datelor Inspecția Judiciară:

email : dpo@inspectiajudiciara.ro   *  ATENȚIE ! această adresă de e-mail este dedicată exclusiv problematicii protecției datelor cu caracter personal. Orice alte comunicări, inclusiv sesizările  adresate Inspecției Judiciare, se comunică pe ADRESA DE CONTACT: registratura@inspectiajudiciara.ro 


A fost finalizat studiul "Profilul ocupațional al funcției de inspector judiciar"

     Demersul pentru elaborarea profilului ocupaţional al funcţiei de inspector judiciar a fost iniţiat de conducerea Inspecţiei Judiciare în cadrul preocupărilor pentru creşterea performanţei instituţionale şi a calităţii resursei umane recrutate în cadrul procedurilor de concurs.
     Scopul demersului de cercetare a fost acela de a determina prin metode specifice analizei muncii dacă diferenţele înregistrate între solicitările specifice funcţiei de inspector judiciar şi cele specifice funcţiilor de judecător şi procuror sunt semnificative, aspect care să justifice trasarea unui profil al funcţiei de inspector judiciar distinct de cel al magistratului (judecător şi procuror).
 

A apărut primul număr al Revistei Inspecţiei Judiciare!

Aceasta este mai mult decât o revistă, se doreşte să devină un forum de dezbatere a problemelor teoretice şi jurisprudenţiale care ţin de teme ce vizează răspunderea disciplinară a magistraţilor, apărarea independenţei sistemului judiciar, a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a magistraţilor.

Din această perspectivă, lansăm o invitaţie colegială, tuturor celor interesaţi să se implice activ în platforma de dezbateri conţinută în secţiunea ”Studii, discuţii, note, comentarii” a revistei, asigurându-vă că întrebările şi punctele de vedere comunicate colectivului de redacţie vor fi valorificate în mod corespunzător. De asemenea, considerăm binevenite eventuale sugestii de completare sau îmbunătăţire a conţinutului revistei cu teme apreciate de magistraţi ca fiind de interes din perspectivă profesională.

Aşteptăm opiniile dumneavoastră pe adresa de e-mail redactie.revista@csm1909.ro

Judecător Rica Vasiliu Cravelos – inspector şef

Procuror Gheorghe Stan – inspector şef adjunct

Procuror Tamara Manea – inspector judiciar, coordonator al colectivului de redacţie

 

 

Protocol de colaborare încheiat între Inspecţia Judiciară şi Editura Universitară

Protocolul de colaborare încheiat între Inspecţia Judiciară şi Editura Universitară are ca obiect realizarea unor activităţi comune de analiză a evoluţiei jurisprudenţei instanţelor naţionale, de cercetare a modului de aplicare în dreptul intern a dispoziţiilor convenţiilor şi ale tratatelor internaţionale, respectiv a jurisprudenţei instanţelor europene, care să contribuie la aplicarea unitară a dispoziţiilor legale.
 

Comunicate de presă